CALL FOR ARTISTS

I would like to invite you to work with me on an upcoming project of mine—a permanent installation in the amt_project gallery space on Štetinova 1 (in a former storage area).

The project I had in mind is an archive, which is meant to be a source of information on contributing authors/artists; as well as an attempt at a subjective classification of the archive on my part.

The themes: 2 (the number two), Irrationality, the Color White, the Color Red, Landscape, the Circle, the Mother, the Color Blue, (Sewing) Thread, Eyes, Rainbow, Reflection, the Weather/Natural Disasters, Ruins, Pylons, Monuments, Museum, Pyramides, Hands, Symmetry/Asymmetry, the Universe, Earth, Water, Birds, Immortality, Animals, Vulnerability, the Color Yellow.

I would like to ask you to contribute to this project with a work/works or information or visuals documenting the work (or works). I would be delighted if all themes would spark an interest in you, but one will suffice.

The format of the work needs to be no larger than A4 (also in 3D). I would ask for a 300 dpi resolution of photograph(s). The final version will be printed in A4 format. The database will be updated on a official website documenting the project. If you decide to contribute with an original piece of your work (a photograph or an object) I would be happy to come and collect it myself or take care of the transportation. The archive will be on show next year as a part of my PhD thesis and a subsequent publication.

The work does not have to be made specifically for this project, although it may be a reaction to my invitation. It can also be a work of my choice if you would like. 

If you are not clear about something, please let me know – I’d be happy to clarify.

Slovensky

Chcela by som Ťa oslovit k spolupráci na mojom novom projekte, ktorý bude permanentne inštalovaný v priestoroch galérie amt_project na štetinovej 1, v bývalom sklade.

Ide o archív, ktorý má byť jednak zdrojom informácií o prispievajúcich autoroch, jednak pokusom o veľmi subjektívnu klasifikáciu. 

Témy: 2 (číslo), Irracionalita, Biela  farba, Červená farba, Dúha, Krajina, Kruh, Matka, Modrá farba, Múzeum, Niť, Oči, Odraz, Počasie / Katastrofy, Pamätníky, Pyramídy, Rujny, Ruky, Stĺpy, Symetria / Asymetria, Vesmír, Zem, Voda, Vtáci, Nesmrteľnosť, Zvieratá, Zraniteľnosť, Žltá farba.

Chcela  by som Ťa osloviť prispieť dielom/dielami, resp. informáciou o ňom/nich, alebo vizuálnou dokumentáciou z neho/nich. Budem najradšej ak Ťa zaujmú všetky témy, ale stačí aj jedna.

Výstup je obmedzený formátom A4 aj v 3D. Fotografie poprosím v 300 dpi, finálna podoba bude vytlačená v A4 formáte. Databáza bude aktualizovaná na vlastnej webstránke. Ak sa rozhodneš venovať originálny obrázok, alebo objekt, rada si poň prídem osobne, alebo zabezpečím dovoz. Archív bude v budúcom roku prezentovaný vrámci mojej dizertačky a bude súčasťou neskoršej publikácie. 

Dielo nemusí byť vyrobené ad hoc pre túto priležitosť, avšak môže reagovať na výzvu. Dielo môže byť aj mojim výberom. 

Ďakujem veľmi pekne, ak niečo nie je jasné píš mi prosím rada vysvetlím.